Samenwerking met VZG Nederland
Door veranderende omstandigheden in de eerstelijns gezondheidszorg heeft stichting ZIO (voorheen stichting Regionale HuisartsenZorg Heuvelland), samen met VZG Nederland, een vastgoedconcept ontwikkeld, om een duurzame gezondheidszorg infrastructuur voor Maastricht en Heuvelland te kunnen garanderen. Hierbij staat centraal dat de zorg dicht bij de burger en zoveel mogelijk centraal in de wijk gelokaliseerd is.

Toekomstbestendige infrastructuur
In Maastricht heeft stichting ZIO samen met de gemeente Maastricht en VZG Nederland, op basis van de Nationale Wijkscan, een spreidings- en capaciteitsplan vastgesteld. Dit plan is de basis voor een toekomstbestendige infrastructuur, ten behoeve van de eerstelijns gezondheidszorg. Daarnaast is een aantal plekken in de stad aangeduid, waar grotere buurt en/of wijk overstijgende multidisciplinaire centra kunnen worden gevestigd.

Inmiddels heeft ZIO Zorgvastgoed B.V. in Maastricht 7 projecten concreet uitgewerkt en is men voor nog diverse andere projecten in onderhandeling. Dit betreffen projecten in zowel Maastricht als in de omliggende gemeentes. Naar verwachting zullen in de regio Maastricht en Heuvelland nog diverse projecten door ZIO Zorgvastgoed B.V. worden opgezet. Ook andere regio’s in Nederland hebben dit concept inmiddels omarmd en werken aan een toekomstbestendige gezondheidszorg infrastructuur.