Onze uitgangspunten
ZIO Zorgvastgoed B.V. heeft zich ten doel gesteld om circa 25% financiering uit de private sector te realiseren door middel van uitgiftes van obligaties. Onder strikte condities worden de geleende gelden uit de private sector aan ZIO Zorgvastgoed B.V., ter (gedeeltelijke) financiering van de zorgcentra in Caberg, Amby en Wittevrouwenveld (cluster 1) en Scharn (cluster 2) aangewend.

Het grote voordeel van ZIO Zorgvastgoed B.V. als uitgevende instelling van obligaties, is dat zij door haar omvang de afzonderlijke, vaak kleinere, obligaties van private investeerders kan bundelen, en kan aanwenden voor de (gedeeltelijke)  financiering van de praktijkcentra in cluster 1 en 2.

De risicospreiding voor de private investeerder over de vier projecten in Cluster 1 en 2, met circa 26 verschillende huurders, allen actief in de eerstelijns zorg, met minimaal 10-jarige huurcontracten, is goed te noemen. Bovendien wordt namens de obligatiehouders toezicht gehouden op het gestelde in de obligatievoorwaarden en op de financiële ontwikkeling van ZIO Zorgvastgoed B.V. door een speciaal daartoe opgerichte Stichting.

Stichting Toezicht Obligaties ZIO Zorgvastgoed B.V.
Als toezichthouder is de Stichting Toezicht Obligaties ZIO Zorgvastgoed B.V. notarieel opgericht. De Stichting is organisatorisch geheel onafhankelijk van ZIO Zorgvastgoed B.V. en functioneert zonder winstoogmerk. De Stichting heeft als enige doel om namens de obligatiehouders toezicht te houden op de juiste besteding van de gelden van de beleggers en op de voortdurende financiële gezondheid van ZIO Zorgvastgoed B.V.

De onafhankelijkheid van de Stichting wordt gewaarborgd door een van ZIO Zorgvastgoed B.V. onafhankelijk bestuur, dat specifiek is aangewezen om de belangen van de obligatiehouders te behartigen. Een bestuurslid wordt dan ook benoemd door de obligatiehouders. 

Financiering van een praktijkcentrum is pas toegestaan wanneer het project voor minimaal 80% langjarig verhuurd is door ZIO Zorgvastgoed B.V..

Risico’s
Iedere belegging brengt risico’s met zich mee. De verschillende risico’s van deze belegging worden beschreven in het prospectus. We onderscheiden risico’s die samenhangen met de uitgevende instelling (zoals risico’s die voortvloeien uit het niet ontvangen van huurbetalingen of risico’s die voortvloeien uit de waarde of het onderhoud van het onroerend goed, dan wel het risico dat aan het einde van de looptijd de terugbetalingen niet kunnen worden gefinancierd) en risico’s die samenhangen met de waarde van de obligaties (zoals het risico van rentewijzigingen op de markt, het risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties en het risico dat niet op alle obligaties wordt ingetekend, zodat de uitgevende instelling naar andere, wellicht duurdere, financiering moet uitkijken).