Financiering Projecten ZIO Zorgvastgoed B.V.
ZIO Zorgvastgoed B.V. koopt en (ver)bouwt op diverse plaatsen in het werkgebied Maastricht en Heuvelland onroerend goed ten behoeve van, in het bijzonder, de eerstelijns gezondheidszorg (huisarts, fysiotherapeut, apotheker etc). ZIO Zorgvastgoed B.V. financiert deze panden voor minstens 10% met eigen middelen en arrangeert aanvullende bancaire financiering van deze centra ter hoogte van circa 65%. Voor het overige deel (circa 25%) wordt de financiering geregeld door beleggers, zoals u, de mogelijkheid te bieden om obligaties te kopen.
 
Het eerste cluster, bestaande uit multidisciplinaire praktijkcentra in de Maastrichtse wijken Caberg, Amby en Wittevrouwenveld, welke inmiddels allemaal door de huurders in gebruik zijn genomen, is afgerond en opgeleverd. Het tweede cluster is een groot multidisciplinair zorgcentrum in de wijk Scharn, dat heden wordt gebouwd en reeds 100% is verhuurd aan diverse zorgverleners en tegen het einde van de zomer 2014 zal worden opgeleverd. Beide clusters dienen nu te worden geherfinancierd.
Hiertoe geeft ZIO Zorgvastgoed B.V. maximaal 250 obligaties uit, met een nominale waarde van € 10.000 per obligatie. De totale obligatielening betreft derhalve in totaal  maximaal € 2.500.000. Een individuele belegger dient minimaal 5 obligaties te kopen.

Een deel van de obligaties zal worden geplaatst bij de zorgverleners (huurders), die hun praktijk uitoefenen in de zorgcentra. Voor de aantrekkelijkheid van het Obligatieprogramma is het vereist dat de obligaties een concurrerend rendement opleveren. Tevens dient de fiscale behandeling niet ongunstiger te zijn dan die van alternatieve beleggingsmogelijkheden. Aan beide vereisten wordt voldaan.
Voor uitgebreide informatie over de obligaties verwijzen wij u naar het prospectus, dat u op deze site kunt downloaden.