Het bestuur van de Stichting Toezicht Obligaties ZIO Zorgvastgoed bestaat uit twee personen:

De heer Prof. Dr. R.N.G. van der Paardt (1952) - Voorzitter
René van der Paardt is bestuursvoorzitter en daarnaast als ‘of counsel’ verbonden aan Loyens & Loeff N.V.. Hij is gespecialiseerd in de advisering op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting aan banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vastgoedfondsen, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties. Hij is tevens als deeltijd hoogleraar verbruiksbelastingen verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De heer drs. E.L.P.J. Janssens MBA (1961) - Penningmeester
Edgar Janssens is penningmeester en treedt op als vertegenwoordiger van de Obligatiehouders in het bestuur van Stichting Toezicht Obligaties ZIO Zorgvastgoed, waar hij zijn kennis en ervaring met alle facetten van vastgoedfinanciering kan benutten ten bate van de Stichting en de Obligatiehouders. De heer Janssens is daarnaast als partner verbonden aan NASH Consulting in Maastricht en is actief in begeleiding van ondernemingen op corporate finance gebied.